ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Trong điều khoản sử dụng, chúng tôi sẽ nêu rõ trách nhiệm của chúng tôi cũng như trách nhiệm của người dùng trong quá trình sử dụng các dịch vụ trên website bahuan.vn. Cụ thể:

 • Xác lập một thỏa thuận giữa người sử dụng website và Công ty.
 • Trách nhiệm của Công ty là đảm bảo các tính hợp pháp cho các nội dung trên Website.
 • Trách nhiệm của người sử dụng là tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng theo quy định của Công ty khi truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ tiện ích nào từ website Ba Huân.

NỘI DUNG

Quyền và trách nhiệm của Ba Huân:

 • Ba Huân có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của website mà không cần thông báo trước với người dùng, người dùng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các điều kiện và điều khoản trong thông báo này.
 • Ba Huân có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.
 • Ba Huân không tuyên bố hoặc không có trách nhiệm chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn khác hoặc từ bất kỳ người dùng nào tại Website này.
 • Thông tin cá nhân như địa chỉ, email và cookie của người sử dụng có thể được sử dụng nội bộ để duy trì hồ sơ thành viên, cho mục đích tiếp thị và cảnh báo các khách hàng/thành viên các dịch vụ bổ sung. Ba Huân không tiết lộ bất kỳ thông tin về người dùng cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ việc tuân theo pháp luật hoặc các quy trình pháp lý hợp lệ
 • Người dùng phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà người dùng gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của người dùng; điều đó có nghĩa VINAMILK sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

Điều khoản sử dụng COOKIE

 • Cookie được dùng để nhận dạng địa chỉ IP, lưu lại thời gian. Ba Huân dùng cookie để tiện cho người dùng sử dụng website và truyền tải những nội dung, thông điệp liên quan đến nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dùng.
 • Trình duyệt này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích website được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics dùng cookie, là những tập tin văn bản đặt trong máy tính để giúp website phân tích người dùng vào website như thế nào. Người dùng có thể từ chối dùng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên lưu ý rằng điều này sẽ ngăn người dùng sử dụng triệt để chức năng của website. Bằng cách sử dụng trang website này, người dùng đã đồng ý cho Google xử lý dữ liệu về người dùng theo cách thức và các mục đích nêu trên.

Quyền và trách nhiệm của người dùng

 • Người dùng đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website; không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người dùng khác; không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Ba Huân.
 • Người dùng nhận thức rõ và chấp nhận rằng Ba Huân/các đơn vị trực thuộc/ NPP /nhân viên Ba Huân không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của người dùng khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.
 • Nếu người dùng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất người dùng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên Website.

ĐIỀU KHOẢN CUỐI

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Ba Huân và người dùng liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Ba Huân có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên trang web. Người dùng nên thường xuyên truy cập để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.