Nhà máy chế biến thực phẩm

Quy mô 5ha, bao gồm 2 phân khu:

- Giết mổ  gà thịt, công suất: 2.500 con/giờ

- Chế biến thực phẩm, công suất: 50 tấn/ngày

với các khu chức năng:

- Chế biến thịt

- Chế biến thực phẩm

- Phòng thí nghiệm

- Kho lạnh

TIN TỨC & ẨM THỰC 24H