Chiều 9.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 200 đại biểu là Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và Chiến sỹ thi đua toàn quốc giai đoạn 2016 – 2020, đại diện cho 2.020 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; đại diện Thường trực các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Chung khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước

Báo cáo tại cuộc gặp mặt cho biết, 5 năm qua, các phong trào thi đua đã được phát động và triển khai sâu rộng ở các cấp, các ngành, các vùng, miền, địa phương trong cả nước với nội dung và hình thức ngày càng đổi mới, phong phú, hiệu quả, bám sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong từng lĩnh vực; gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng; qua đó, tạo động lực mạnh mẽ, chuyển biến quan trọng, mang lại lợi ích thiết thực trong mọi mặt công tác và đời sống, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Dạy tốt, học tốt”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”, “Đền ơn đáp nghĩa”...  Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, trong đó có các cá nhân, đại diện tập thể Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Ảnh: Lâm Hiển 

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, dù ở lĩnh vực, địa bàn và hoàn cảnh khác nhau, với những độ tuổi khác nhau, song các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão và cùng có chung khát vọng cháy bỏng để cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc về tinh thần trách nhiệm trong xây dựng thể chế, thực thi công vụ, cải cách hành chính; ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều đề tài có giá trị, ứng dụng cao trong thực tiễn; đổi mới mô hình, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất và kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế  - xã hội của đất nước và đời sống Nhân dân. Nhiều tấm gương tích cực tham gia các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, “xóa đói, giảm nghèo”, xây dựng cộng đồng, xã hội. Nhiều tấm gương sáng tiêu biểu về sự hy sinh quên mình, tận tâm, tận tụy, gắn bó máu thịt, hết lòng phục vụ nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của Tổ quốc.

 “Chúng ta không thể quên được hình ảnh những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch Covid - 19, hình ảnh những chiến sĩ công an, chiến sĩ quân đội dầm mình trong mưa, lũ, không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để nhường chỗ ăn, nghỉ, giúp người dân vượt qua khó khăn, thiên tai, bão, lũ, hoạn nạn... và còn rất nhiều những tấm gương bình dị mà cao quý, trí tuệ mà gần gũi với đời thường, những điển hình tiên tiến với nhiều kinh nghiệm hay, cách làm tốt đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trong cộng đồng”, Chủ tịch Quốc hội xúc động nói.

Ảnh: Lâm Hiển

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016  - 2020; chúc mừng đến các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, Nhân dân cả nước đã tích cực, chủ động, sáng tạo, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà các đại biểu dự buổi gặp mặt

Ảnh: Lâm Hiển 

Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam

Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chúng ta càng phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong những năm tới.

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong cả nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên xứng đáng là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào sâu rộng, có tác dụng lan tỏa trong toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự buổi gặp mặt

Ảnh: Lâm Hiển 

Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm; có nhiều hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn với các chủ đề phù hợp, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, từng địa phương và đơn vị. Qua đó, góp phần khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân và các cấp, các ngành để động viên sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, cùng cả hệ thống chính trị để thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Tăng cường đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Trong đó, cần quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất, thực thi công vụ, trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua khen thưởng để có cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng để phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, giúp cho công tác thi đua ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự buổi gặp mặt 

Ảnh: Lâm Hiển 

Với các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân tích cực, truyền cảm hứng, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những đổi mới, sáng tạo để ngày càng nhân rộng thêm nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Không ngừng phấn đấu vươn lên, cống hiến nhiều hơn, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, tìm ra nhiều giải pháp độc đáo, tạo giá trị cho đơn vị, ngành, địa phương mình để góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững, thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển và có thu nhập cao vào năm 2045.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp để có thêm nhiều Anh hùng, Chiến sĩ thi đua với khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ động hội nhập quốc tế.

PHẠM THÚY

Nguồn: Daibieunhandan.vn

%s Ý kiến: 0

No comment yet, be the first to comment!

Leave a Reply

Your email address cannot be published. Required fields are marked*

TIN TỨC & ẨM THỰC 24H
Công ty cổ phần Ba Huân
Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng cho chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn, Công ty Cổ phần Ba Huân là doanh nghiệp dẫn đầu trên cả nước trong việc công nghiệp hóa các sản phẩm gia cầm.

Chúng tôi trên mạng xã hội

© Bản quyền của 2023

Liên hệ