Chương trình " Vào Bếp Cùng Ba Huân " : Thị gà chiên tẩm bột.Sơ lược sản phẩm của Công Ty CP Ba Huân.Những hình ảnh đẹp về Công ty CP Ba Huân.Giới thiệu sơ lược về Công ty CP Ba Huân.
Hội nghị Tập đoàn ISE và Công ty CP Ba Huân Ký kết 15-03-2019.THĂM NHÀ NGƯỜI NỔI TIẾNG - Doanh nhân Ba Huân.
CÔNG TY TNHH BA HUÂN - TÂM NGUYỆN MỘT NGHỀ 2016.Người đương thời - Bà Ba Huân nữ hoàng trứng ở Nam Bộ.