Công ty cổ phần Ba Huân

Địa chỉ : 22 Nguyễn Đình Chi, Phường 9, Quận 6, TP.HCM

Tel : (028) 3.969.2730 - (028) 3.969.3385.

Fax : (028) 3.960.0649.

24H QUA