Phụ nữ đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong sự phát triển đất nước, trong nhiều vai trò đa dạng.
    Hội nghị Phụ nữ do Forbes Vietnam tổ chức – The Women’s Summit – là sự kiện lớn bàn về vai trò lãnh đạo của phụ nữ và cách thức hỗ trợ phụ nữ phát triển tại Việt Nam.

    Chủ đề : “NHỮNG NGƯỜI TẠO THAY ĐỔI”.

    Bà Phạm Thị Huân - “Công ty Cổ Phần Ba Huân" với biệt danh “Nữ hoàng hột Vịt”, top 50 phụ nữ ảnh hưỡng nhất Việt Nam, giao lưu cùng các CEO.Forbes Vietnam tổ chức – The Women’s Summit  ( Hình 1 )Forbes Vietnam tổ chức – The Women’s Summit  ( Hình 2 )


Forbes Vietnam tổ chức – The Women’s Summit  ( Hình 3 )

  • May 27, 2019
  • Category: 24 qua
  • %s Ý kiến: 0
%s Ý kiến: 0

No comment yet, be the first to comment!

Leave a Reply

Your email address cannot be published. Required fields are marked*

24H QUA
Trứng Sạch Ba Huân
Đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng cho chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn, Công ty Cổ phần Ba Huân là doanh nghiệp dẫn đầu trên cả nước trong việc công nghiệp hóa các sản phẩm gia cầm.

Chúng tôi trên mạng xã hội

© Bản quyền của 2019

Liên hệ